logo Daily Cars
Daily Cars sp. z o.o.
ul. Oleska 94
45-222 Opole
Zarejestrowana pod nr KRS 0000 945840
w Sądzie Rejonowym w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 754-33-47-579
REGON: 520966800
Kapitał zakładowy : 60.000,-
Konto bankowe:
mBank:
29 1140 2004 0000 3402 8207 6421